Dagelijkse leiding

Wendela Sandberg,directeur

directie@meesterwerkinconcert.nl

Jules van Hessen, Artistiek Directeur

directie@meesterwerkinconcert.nl

De Stichting Meesterwerk in Concert heeft als doel:

het voor een groter publiek ontsluiten van (klassieke) muziek het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren en stimuleren van concerten;
  • het geven van presentaties en lezingen;
  • het uitgeven van publicaties
  • het onderhouden van een website.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het beleidsplan alsmede de meerjarenbegroting vindt u hier
Een beknopt verslag van de activiteiten van de Stichting.
De jaarrekening over 2016/2017 vindt u hier.
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
De Stichting Meesterwerk in Concert is een culturele  ANBI.
Mocht u een schenking willen doen, vindt u hier een schenkingovereenkomst.

ANBI-Logo

Contactgegevens bestuur:
Koppelingpad 5

Bestuur

Gert van den Berg, voorzitter

Gert van den Berg, voorzitter

Eefje Colsen, secretaris

Eefje Colsen, secretaris

Jacques Noach, penningmeester

Jacques Noach, penningmeester

Productie assistentie/visuals & Relatiebeheer

Emilie Ganderup Jensen, Productie assistentie/visuals

Emilie Ganderup Jensen, Productie assistentie/visuals

Marie-Antoinette Backes, Relatiebeheer

Marie-Antoinette Backes, Relatiebeheer