Contact

/Contact
Contact2019-01-09T21:56:49+02:00

De Stichting Meesterwerk in Concert heeft als doel:

het voor een groter publiek ontsluiten van (klassieke) muziek het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren en stimuleren van concerten;
  • het geven van presentaties en lezingen;
  • het uitgeven van publicaties
  • het onderhouden van een website.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het beleidsplan vindt u hier
Een beknopt verslag van de activiteiten van de Stichting.
De jaarrekening over 2017/2018 vindt u hier.
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
De Stichting Meesterwerk in Concert is een culturele  ANBI.
Mocht u een schenking willen doen, vindt u hier een schenkingovereenkomst.

ANBI-Logo

Contactgegevens bestuur:
Koppelingpad 5
1033 NM Amsterdam
+31 6 26710661
info@meesterwerkinconcert.nl

De productionele activiteiten worden verricht door:
Maestro Orkestproducties
Horn 793
1381 HC Weesp

Bestuur

Gert van den Berg, voorzitter

Gert van den Berg, voorzitter

Eefje Colsen, secretaris

Jacques Noach, penningmeester

Jacques Noach, penningmeester