Maestro Jules Onthult is een concertformule die ondersteund wordt door de Stichting Meesterwerk in Concert.

De Stichting Meesterwerk in Concert heeft als doel

Het voor een groter publiek ontsluiten van (klassieke) muziek en  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren en stimuleren van concerten;
  • het geven van presentaties en lezingen;
  • het uitgeven van publicaties
  • het onderhouden van een website.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
Beknopt verslag
Jaarrekening 2019/2020

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
De Stichting Meesterwerk in Concert is een culturele  ANBI.
Mocht u een schenking willen doen, vindt u hier een schenkingovereenkomst.

Schenkingovereenkomst
Meesterwerk in Concert is een erkende ANBI

Contactgegevens bestuur

Nieuwerhoek 34
1081CB Amsterdam
+31 6 29260456

maestrojules@maestrojules.com

Productionele activiteiten

Ydeleine Berntsen
management@maestrojules.com

Bestuur

Gert van den Berg, voorzitter

Naomi van Hessen, secretaris

Jacques Noach, penningmeester